WARSZTATY PLASTYCZNE – Latające maszyny Młody Iluzjonista

75 min.
  • Gatunek warsztaty plastyczne dla dzieci
  • Bilet 10 zł, opiekunowie bezpłatnie
  • Na warsztaty nie prowadzimy rezerwacji miejsc, wyłącznie sprzedaż - w kasie kina lub online

Opis

Podczas warsztatów skonstruujemy ruchomą zabawkę. Uczestnicy warsztatów sami wymyślą i zaprojektują, a następnie stworzą i wprawią w ruch swoją wymarzoną latającą maszynę.

Warsztaty poprowadzi Marta Szkiel z Pracowni Artystycznej WIELOKROPKA

UWAGA: Obecność opiekuna podczas warsztatów obowiązkowa. Nie ma możliwości pozostawienia dzieci bez opieki na sali kinowej.

W repertuarze


27 I 10:00