Nasi Prelegenci

mgr Beata Bartnik

Absolwentka WSP w Częstochowie. Od początku swej pracy pedagogicznej związana z I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO, gdzie uczy języka polskiego i wiedzy o fimie. Stara się pamiętać o zasadzie, że w pracy nauczyciela liczy się przede wszystkim młody człowiek i jego świat, a wiedza, choć ważna, to drugi plan. Tym razem podejmie próbę przekonania młodego widza, że warto oglądać niekomercyjne filmy, że warto bawić się w film, który jest (jak pisze Jerzy Płażewski) jedną z najwspanialszych zabaw, jakie ludzkość kiedykolwiek wymyśliła.


Paweł Bilski

Absolwent Autorskiego Liceum Artystycznego ALA, Akademii im. Jana Długosza oraz Uniwersytetu Śląskiego, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, uczeń Szkoły Aktorskiej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Współzałożyciel Klubokawiarni Alternatywa 21, jednej z pierwszych w Polsce, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej, mediacji, negocjacji, organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Pomysłodawca, twórca, koordynator wielu projektów społecznych, innowator i trener


dr Mateusz Dąsal

Doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, doktoryzowany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Zakładzie Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nauczyciel etyki i filozofii w Społecznym Liceum im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie. Specjalizuje się w zagadnieniach rytuału i mitu w kulturach tradycyjnych, jak i współczesnej kulturze popularnej. Pasjonat kina, nowych mediów i fantastyki.


mgr Magdalena Fijołek

Główny Specjalista w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy. Autorka filmów: To jednak ja zwyciężyłam – Irit Amiel – 2015; Do ludzi wróciłem – Talar-2016; Rok z Beksińskim 2017; Śladami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – 2018; I jo zostane miszczem – 2019; Autorka i prowadząca cykli: Filmowy Wtorek, Filmowy Czwartek w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje”.


dr Tomasz Florczyk

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, pedagog, animator kultury. Od ponad dwudziestu lat nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, od prawe dziesięciu – współorganizator Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Wielbiciel sztuk wszelakich: książek, filmów, muzyki, sztuki wizualnej, kulinariów. Fanatyk i konsument kultury masowej oraz kuchni wegetariańskiej we wszystkich możliwych ich odmianach.


mgr Arkadiusz Kluba

Pedagog, muzyk, wokalista, konferansjer. Absolwent AJD w Częstochowie, gdzie ukończył Wychowanie Artystyczne w zakresie sztuki muzycznej.
Uczestniczył w wielu konkursach i przeglądach piosenki, laureat znanego programu telewizyjnego „ Szansa na Sukces”. Autor tekstów, akompaniator i wokalista. Nauczyciel z „powołania”. Doskonale sprawdza się jako konferansjer prowadząc liczne imprezy, bale, konferencje , pokazy mody, imprezy plenerowe i okolicznościowe.


dr Anna Machnik – Czerwik

Psycholog, trener w psychoonkologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog transportu, biegły sądowy. Absolwentka WNS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie asystentka w Zakładzie Psychologii Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psycholog w Zespole Opieki Paliatywnej „ProPalium” w Częstochowie. Zajmuje się badaniem problematyki jakości życia pacjentów onkologicznych, na różnych etapach leczenia choroby nowotworowej, współpracuje z Amazonkami, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym w Poradni Psychologicznej.


mgr Jolanta Malinka

Absolwentka WSP w Częstochowie, nauczycielka języka polskiego i etyki, od kilku lat zajmuje się dydaktyką i rewalidacją dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje z OKE w Jaworznie – egzaminatorka i trenerka szkoleń kandydatów na egzaminatorów. Zawsze znajduje czas na mądrą lekturę, dobre kino i ciekawe podróże.


dr Agnieszka Miklewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, biegły sądowy, pedagog specjalny i specjalista resocjalizacji. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i/lub somatycznie w różnych grupach wiekowych. Od wielu lat zatrudniona w poradni zdrowia psychicznego, a także jako nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka wielu publikacji dotyczących promocji zdrowia psychicznego.


mgr Leszek Szeląg

Polonista i kulturoznawca ze specjalnością filmoznawstwo, współpracownik i prelegent częstochowskich DKF-ów „Rumcjas” i „Lech”. Obecnie pracuje w częstochowskim Zespole Szkół Plastycznych oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel języka polskiego, prowadzi także zajęcia wiedzy o kulturze i z historii sztuki.


mgr Marta Szkiel

Plastyczka, animatorka, grafik komputerowy. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Edukacji Sztuk Plastycznych oraz studia podyplomowe „Grafika komputerowa i techniki multimedialne” na Politechnice Łódzkiej. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, gdzie współtworzy i prowadzi projekty artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Działa w projektach grupowych oraz prowadząc zajęcia i warsztaty według projektów autorskich. Na co dzień pracuje jako grafik komputerowy i animator dziecięcy.


mgr Urszula Zaleska

Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad trzydziestu lat polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Na podstawie jej autorskiego programu „Serce kultury” w szkole prowadzone są zajęcia z edukacji medialnej. Jej pasją jest kino, opera i malarstwo.