KARTA Stałego Widza

  1. Karta jest imienna i może z niej korzystać wyłącznie osoba, na którą jest wystawiona.
  2. Karta dotyczy seansów filmowych, znajdujących się w programie kina.
  3. Karta uprawnia do zakupu jednego biletu ulgowego w cenie 16 zł lub biletu normalnego w cenie 18 zł.
  4. Cena karty to 20 zł, karta sprzedawana jest w kasie, po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
  5. Karta nie obowiązuje na przeglądach i wydarzeniach, na których ceny biletów są różne od 20 zł i 18 zł.
  6. Karta nie dotyczy seansów szkolnych oraz seansów w Kinie Seniora.
  7. Karta jest ważna 1 rok od dnia wystawienia.

Widzowie, którzy chcą korzystać z karty podczas zakupów biletów online, proszeni są o zgłoszenie się do kasy, w celu otrzymania unikalnego numeru uprawniającego do zniżek.(dotyczy kart wydanych przed 1.09.2020)