WARSZTATY PLASTYCZNE – Tutki w akcji Młody Iluzjonista

  • Gatunek warsztaty plastyczne dla dzieci
  • Bilet 10 zł, opiekunowie bezpłatnie
  • Na warsztaty nie prowadzimy rezerwacji miejsc, wyłącznie sprzedaż - w kasie kina lub online

Opis

Na uczestników warsztatów czekają trzy propozycje wykonania zabawki z recyklingu. Zabawimy się w małych konstruktorów, tworząc małe obiekty symbolizujące dbałość o środowisko.

Warsztaty poprowadzi Marta Szkiel z Pracowni Artystycznej WIELOKROPKA

UWAGA: Obecność opiekuna podczas warsztatów obowiązkowa. Nie ma możliwości pozostawienia dzieci bez opieki na sali kinowej.

W repertuarze


11 II 11:30